Bloog Wirtualna Polska
Jest 1 269 858 bloogów | losowy blog | inne blogi | zaloguj się | załóż bloga
Kanał ATOM Kanał RSS

Nowy blooczek nad wpisami

Zdjęcia w galeriach.


Przejscie z młódka i wdowieństwo suche

środa, 17 czerwca 2009 13:53

3. "Przejście z młódka" oraz "Wdowieństwo suche"

Przejście z młódka .W pierwszym okresie kształtowania wdowieństwa z terytorium wdowca znika samica . Osamotniony samiec całą swą miłość przenosi na dorastającego młódka . Zajęty jest on opiekę nad gniazdem , wypełnianiem rodzicielskich obowiązków oraz obroną swego terytorium.
W przypadku, kiedy okaże się , że potomek jest płci żeńskiej to wytwarzana między nimi więź mocniej podkreśli emocjonalne związanie wdowca z terytorium. Przy odpowiednim wykorzystaniu tej sytuacji istnieje możliwość uzyskać bardzo dobrych wyników lotowych w pierwszym etapie sezonu lotów.

WDOWCE. Ułożenie samców na system wdowieństwa - podstawowe zasady.

 • Gołębie stare na system wdowieństwa należy układać przy wychowie jednego młodego tak,
  aby w czasie pierwszego lotu miał on około 10 dni.
 • Przy układaniu na system wdowieństwa gołębi rocznych zaleca się, aby one przed sezonem lotowym wychowały jednego młódka do pełnej jego samodzielności. Taki stan mocniej utwierdza je w pozycji rodziny oraz uaktywnia w nich odruch macierzyństwa. Najlepsze rezultaty w lotowaniu wdowców roczniaków osiąga się z pozycji jajek . W tak zwanej metodzie suchego wdowieństwa. Uwaga ! Dla pełnej kontroli procesu kształtowania wdowieństwa zaleca się, aby roczne samce lotować jako zespół gołębi z oddzielnego gołębnika .Czasami dla ułatwienia przyswajania przez nich nowych reguł w gołębniku pozostawia się jednego doświadczonego wdowca.
 • Ważne są samice! W czasie układania wdowców na etapie pierwszych lotów nie powinno dopuścić się do zniesienia drugiej tury jajek.

Tydzień pierwszy.

Gołębie stare ułożone są trwale w pozycji gniazdowej z jednym około 10 dniowym młódkiem.
Gołębie roczne ułożone są w pozycji gniazdowej na wysiadaniu jajek około od 8 do 12 dni.

 • W gołębniku wdowców na samców powracających z lotu oczekują ich samice z młodymi lub na jajkach.
 • W poniedziałek , najpóźniej we wtorek wszystkie samice usuwane są z gołębnika dla wdowców. Jest to istotny moment kształtowania wdowieństwo, znacząco wpływający na dalszą aktywności samic. Istotne jest, aby nie dopuścić do powtórnego zniesienia jajek. Samice przenosi się do innego gołębnika z dobrą wentylacją i zabezpieczeniem przed ich wzajemnym łączeniem. Opisy propozycji rozwiązań zabezpieczeń w dalszej części publikacji.
 • W czasie tego tygodnia tylko samce karmią młódka lub wysiadują jajka. U samców mocne poczucie obowiązku wysiadywania jajek jest tylko przez okres do 3 dni . Istotne jest, aby wykorzystać ten moment i w tym czasie zabrać je wraz z miską lęgową.
 • Podczas codziennych oblotów treningowych nie dopuszcza się do karmienia młodych przez samice. Jest to czas przejścia młódka na ziarno i obciążenie wdowca karmieniem nie jest zbyt mocne.
 • W czasie tego tygodnia samce mają otwarty wylot i swobodne latanie . Nie ma to większego znaczenia, kiedy czasem zobaczą inne gołębia np. z woliery lub inne latające.

Tydzień drugi.

Starszym wdowcom nie pokazuje się samic przed koszowaniem do lotu drugiego. Młode roczne wdowce przechodzą taki sam cykl przygotowania do lotów i karmienia jak gołębie starsze.

 • Powracającym z lotu wdowcom nie pokazuje się samic. Je witać muszą głodne młódki oraz miski lęgowe. Istotne uwaga ! W czasie nieobecności wdowców, samice nie mogą karmić młódków. Jest to już okres kiedy młódki karmione są stałym pokarmem i nic nie powinno się stać w przypadku lekkiego spóźnienia samca z lotu.
 • Podobnie jak w pierwszym tygodniu lotów, samce mają otwarty wolny wylot przez cały tydzień.

Tydzień trzeci.

Przed wkładaniem samców na lot trzeci ich młode mają od 23 do 25 dni. Pamiętaj ! Nie pokazuj samic przed koszowaniem samców na lot.

 • Przed powrotem wdowców z lotu należy wszystkie młódki przenieść do innego gołębnika dla młodzieży.
 • Powracających z lotu wdowce witają w ich celach samice i miski lęgowe. Ważne ! Jest to okres, od którego zaczyna się prawdziwe wdowieństwo. Samce stają się wdowcami a samice wdowami. Jest to odpowiedni moment na przypomnienie naszym gołębiom co to jest żona i mąż i jakie są tego obowiązki oraz przywileje. Istotnym jest czas małżeńskiego spotkania, który zwykle trwa tylko około 15 do 20 minut. Czas ten uzależniony jest od kondycji samca i zalotności samicy. Myślę, że jesteście w stanie to szybko ocenić i dla każdej pary ustalić.
 • Po widzeniu, samice przenosi się z powrotem o osobnego gołębnika . Czynność ta pozwoli utrzymać je w wymaganej wysokiej kondycji na następne tygodnie. Sposób postępowanie z nimi w dalszej części opisu.
 • W tym tygodniu rozpoczyna się okres ścisłej dyscypliny dla wdowców. Wylot gołębnika otwiera się tylko na czas codziennych oblotów . Czas ich trwania wynosi zwykle około od pół do jednej godziny z rana i pod wieczór. Istotna uwaga ! Nie należy zbytnio zmuszać gołębi do latania , ma to wychodzić z ich własnej chęci. Jeśli jest inaczej to należy przeanalizować przyczynę.
 • Pamiętaj ! Nie pokazuje się samic przed koszowaniem samców na lot.

Tydzień czwarty.

Rozpoczyna się etap, kiedy przed koszowaniem na lot zawsze pokazuje się samice. Czas wspólnego przebywania małżonków jest różny i uzależniony jest od wielu czynników . Decyduje o tym hodowca . Istotnym czynnikiem jest wiek gołębi , ich kondycja , zalotność samic , uciążliwość lotu . Generalnie, wspólne przebywanie ich nie powinno być dłużej jak 20 sekund.

 

Ze względu na uciążliwość prowadzenie tej operacji, należy się dobrze zorganizować. Uwarunkowane jest to: ilością gołębi dawanych na lot oraz na wymóg utrzymania bezwzględnego spokoju przy wkładaniu „rozpalonych „ samców do kosza.

Uwaga ! Postępowanie z wdowcami i wdowami z tygodnia czwartego powielane będzie na dalsze lotowe tygodnie. W zależności od zaistniałych okoliczności niektóre czynności powinny być modyfikowane.

POSTĘPOWANIE Z WDOWCAMI - uwagi ogólne.

 • Wyłączając pierwsze trzy tygodnie okresu lotów (jest to etap kształtowania wdowieństwa), samcom przed ich wkładaniem na loty zawsze pokazuje się samice.
 • Przy wkładaniu samicy do celi wdowca zawsze umieszcza się miskę lęgową ( rytuał małżeństwa )
 • Samice i miski lęgowe usuwa się zaraz po odbytym spotkaniu.
 • Przed koszowaniem samice w bezpośrednim kontakcie z samcami nie mogą być dłużej jak 20 sekund. Z doświadczeń wynika , że najlepiej jest utrzymać to w czasie od 10 do 15 sekund.
  W przypadku, kiedy samiec nie wykazuje większego zainteresowania zbliżeniem samicy to nie należy spotkania przedłużać. Powinno się dokładnie przeanalizować przyczynę tego problemu.
 • Należy pamiętać , że w okresie od randki przed koszowaniem do czasu przylotu wdowców z lotu, samice nie powinny przebywać w gołębniku lotowym. Inicjacją zbliżeń dla obydwu małżonków musi być przede wszystkim terytorium samca , miska lęgowa oraz moment spotkania w celi gniazdowej .

 

 • W czasie koszowania wdowców nie umieszczaj kosza w gołębniku lotowym , postaraj się umieścić go w dogodnym do wkładania i cichymi miejscu tak, aby nie stresować w tym momencie gołębi.
 • Wdowcy, jeśli to możliwe odbywają codzienny wolny oblot przez pół do jednej godziny. Wyloty gołębnika powinny być otwarte. W tym czasie samce mogą swobodnie wchodzić i wychodzić z gołębnika. Po oblocie i przywołaniu wdowców dostają one karmę i picie zgodnie z zaplanowanym programem. Istotna uwaga! W zależności od relacji pomiędzy hodowcą, a gołębiami, licznością stada oraz warunków panujących w gołębniku, karma może być :
  • Wspólnie podawana tj. bezpośrednio na czystą podłogę lub do karmnika .Po pół godzinie usuwa się karmnik z gołębnika a wdowcy powracają do swych cel . Korzyści z stosowania tej metody to dobra obserwacja zachowania się poszczególnych gołębi w drużynie lotowej.
  • Indywidualnie podawana do każdej celi wdowców - Korzyści z stosowania tej metody to lepsza kontrola ilości podawanej karmy. Indywidualne podejście do każdego wdowca.
 • Miski lęgowe przetrzymuje się w celach tylko na czas zbliżenia i kontaktu z samicami. Poza celą gniazdową , która jest zamknięta w pozostałe dni tygodnia umieszczone się drewniane klocki .
 • Normalnie w czasie dnia nie stosuje się zaciemnienia gołębników . Można z tego korzystać w przypadkach ekstremalnej pogody, działania wysokich temperatur oraz dla ochłody i wyrównania temperatury w gołębniku. Jest to istotny czynnik , który wraz z dobrą wentylacja , dużą ilością świeżego powietrza bez przeciągów znacząco wpływa na wyniki lotowe.
 • Samce po powrocie z lotu przebywają ze swoimi partnerkami około 1 godziny. O długości spotkania decyduje hodowca.
 • Jeśli powracający z ciężkiego lotu wdowiec nie jest zbytnio zainteresowany partnerką należy dać mu czas na kąpiel, odświeżenie się i wyczuć moment na ponowne przeprowadzenie randki.

WDOWY. POSTĘPOWANIA Z SAMICAMI - uwagi ogólne

Po rozłączeniu, samice umieszcza się w osobnym dobrze wentylowanym miejscu. Należy utrzymywać je w półcieniu. Rysunek typowego gołębnika i sposobu rozdziału płci w dalszej części tekstu.

 • Dla zabezpieczenia przed wzajemnym łączeniem się samic, umieszcza się je w indywidualnych celach o wymiarze 40 x 40 x 40 cm.
 • Cele od frontu należy zabezpieczyć tak , aby samice wzajemnie się nie widziały.
 • Każda z cel posiada indywidualne zaciemniające zasłony. Przebywając w zaciemnieniu samice pozostają dłużej w lepszej kondycji i wykazują wzmożoną zalotność w kontaktach z samcami. Przetrzymywanie samic na żerdziach czyni czasem więcej zła niż pożytku. Taki sposób postępowania wymaga większego nadzoru ze strony hodowcy , stosowania specjalnych preparatów i karmy stymulującej popęd seksualny.
 • Każda z cel posiada pojemnik na karmę , gryt i wodę .Umieszcza się je od frontu celi.
 • Karma i program karmienia są istotnym czynnikiem utrzymania wymaganej sprawności samic.
 • Podczas całego sezonu lotowego samice dostają tylko karmę dietetyczna . Typowy skład diety ujęto w dalszej części tekstu.
 • Dawkowanie karmy. Dla jednej samicy podstawową dawką karmy jest jedna czubata stołowa łyżka karmy dietetycznej na dzień tj. około 30 gram. Najlepszą porą karmienia są godziny popołudniowe.
 • W porze karmienia zapewnia się swobodny dostęp światła . Około 5 minut po zakończeniu karmieniu wyłącza się oświetlenie w gołębniku oraz zaciemnia się cele.
 • Dla stymulacji popędu seksualnego każdorazowo samicom zmienia się dietę przed ich pokazaniem wdowcom. W dniu koszowania w godzinach porannych samice dostają ekstra dodatek tj. łyżeczkę od herbaty nasion kanary . Taką samą dawkę w południe oraz na godzinę przed koszowaniem samców na lot. Nasiona kanary są bardzo dobrym środkiem stymulującym popęd seksualny samic tak zwane rajcowanie samców.

SPOSOBY KARMIENIA WDOWCÓW - uwagi ogólne

Prezentowany skład karmy oraz program karmienia wdowców oparty jest o doświadczenia z lotów do 450 km . Karma lotowa zawiera większą ilość nasion i ziaren zawierających kwasy tłuszczowe i węglowodany ( w tym kukurydza , słonecznik , rzepak , konopie .... )

W przypadku lotów powyżej 450 km proporcje składników muszą być odpowiednio modyfikowane . Kluczem do sukcesu jest zachowanie prawidłowej relacji pomiędzy karmą , sposobem karmienia oraz przyswajaniem jej przez organizm gołębi tak, aby proporcjonalnie nagromadzona w organizmie energia pozwoliła wdowcom uzyskać oczekiwane wyniki lotowe.

Typowy skład karmy:

 • 40 % jęczmień
 • 25 % pszenica
 • 20 % kukurydza (białe końcówki)
 •  8 % mieszanka stymulująca ( len, konopie , rzepak , słonecznik,..... )
 •  3 % ryż brązowy,
 •  4 % owies łuszczony.

Przykładowy program karmienia wdowców dla lotów do 450 km.

Dzień tygodnia

Pora podawania (rano)

Pora podawania (wieczorem)

Sobota (powrót z lotu )

Karma dietetyczna

Karma dietetyczna

Niedziela

Karma dietetyczna

Karma dietetyczna

Poniedziałek

Karma dietetyczna

1/3 Karma dietetyczna
2/3 Karma lotowa

Wtorek

Karma dietetyczna

Karma lotowa

Środa

Karma lotowa

Karma lotowa

Czwartek

Karma lotowa

Karma lotowa

Piątek ( dzień wkładania na loty - koszowanie )

 • Mała łyżka karmy lotowej
 • Mała łyżka karmy dietetycznej na dwie godziny przed wkładaniem

 

Opieka medyczna jest obszarem działań hodowcy znacząco wpływającym na wyniki lotowe w tym procesy dojścia i utrzymanie kondycji gołębi przez cały okres lotów. Opisy postępowania hodowcy dla poszczególnych etapów rocznego cyklu życia gołębi w dalszej części publikacji.

ORGANIZACJA GOŁĘBNIKA DLA WDOWCÓW - przykłady separacji płci.

 • Wersja gołębnika z oddzielnym pomieszczeniem, gołębnikiem i celami dla samic umożliwiająca pełne wykorzystania możliwości powierzchni.

 

Ogólne wskazówki organizacji gołębnika.

 • Usuń samice z sekcji nr.2 i zamknij wylot . Jest to czas codziennych oblotów samic.
 • Przenieś samce z sekcji nr 1 do sekcji samic nr 2 (jest to czas na sprzątanie sekcji wdowców)
 • Przenieś z powrotem samce do sekcji wdowców. Sekcja nr.1
 • Posprzątaj i napełnij karmą i piciem pojemniki w sekcji samic. Sekcja nr.2
 • Otwórz wylot sekcji samic ( sekcja nr 2 ) zawołaj latające samice - czas karmienia samic. Zamknij wylot samic.
 • Otwórz wylot samców ( sekcja nr 1 ) - czas codziennych oblotów wdowców.
 • Napełnij piciem pojemniki w sekcji samców . W zależności od okresu wdrażania na wdowieństwo wylot jest otwarty lub zamknięty do czasu treningu samic.

Prezentowany sposób organizacji gołębnika lotowego metodą wdowieństwa pozwala także na stosowanie metody „ totalne wdowieństwo „ - jednoczesne lotowanie samcami i samicami.

Rys. Wersja gołębnika z wolierą dla samic.

 

Przedstawiona wersja separacji płci często stosowana jest przez hodowców w Belgii i Holandii.

Dla zabezpieczenia się przed wzajemnym łączeniem się samic stosuje się specjalną dietę oraz zaciemnienie. Woliera nie posiada standardowych siodełek ani żerdzi . Na ścianie gołębnika stanowiącej część woliery przymocowane są siodełka utrudniające przyjęcie „ sielankowej pozycji samicy „ . Kształt siodełka zmusza je do ciągłych ćwiczeń mięśni i utrzymania optymalnej sprawności fizycznej. Samice z gołębnika lotowego wdowców przechodzą do woliery spoczynkowej poprzez tunel usytuowany w dolnej części pierwszego poziomu cel wdowców.

Zaprezentowany sposób pozwala na bardzo efektywne przygotowanie i utrzymanie wymaganej kondycji samic do lotów w drugiej fazie okresu lotowania.

 


Podziel się
oceń
6
0

komentarze (1) | dodaj komentarz

Zdjęcia w galeriach.


czwartek, 19 października 2017

Licznik odwiedzin:  126 161  

Kalendarz

« październik »
pn wt śr cz pt sb nd
      01
02030405060708
09101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     

Archiwum

Wyszukaj

Wpisz szukaną frazę i kliknij Szukaj:

Głosuj na bloog


zobacz wyniki

Subskrypcja

Wpisz swój adres e-mail aby otrzymywać info o nowym wpisie:

O moim bloogu

Blog poświęcony jest mojej pasji. Temu co uwielbiam robic,

O mnie

Student, miłośnik wędkowania, Pasja od dziecka są gołębie. I to gołębiom poświęcam najwięcej czasu

Statystyki

Odwiedziny: 126161
Galerie
 • liczba zdjęć: 102

Nowy blooczek w narzędziach.

Lubię to